За нас

БГНОВА АД е строителна компания създадена от български експерти, с богат международен опит, в стремежа
им да комбинират успешно най-добрите европейски практики с най-добрите български, които са показали
своята устойчивост през годините. Компанията специализира в ниското строителство, като се фокусира в 5
основни направления: пътно строителство, пътно поддържане, подземна инфраструктура, градска инфраструктура и индустриална инфраструктура.

БГНОВА разполага с голям екип от местни и международни експерти, както и собствени ресурси по отношение на изграждането и поддръжката на инфраструктурата.

Компанията си партнира с най-утвърдените местни и световни производители и доставчици.

Mobirise

Мисия

Нашата мисия е да повишим дългосрочно стандартите в българското ниско строителство. Във всичко, което правим, сме водени от желанието да бъдем компания, която показва, че в България една организация може да работи ефективно, да действа високо професионално, без компромиси в качеството, да бъде коректна към партньорите си, да бъде изградена от сплотен експертен екип и да има функционираща фирмена култура. Целим да създадем добра перспектива у нас за българските инженери и строителни специалисти, защото те са доказали своето европейско ниво на работа. Вярваме, че можем да бъдем добрият пример, който другите да последват и по този начин да постигнем позитивна промяна в сектора в дългосрочен план.

Mobirise

Визия

За да можем да постигнем своята мисия, имаме и ясна визия как това би могло да се случи. Основните принципи, които нашият екип следва ежедневно във всеки аспект от работата си са:
- детайлна подготовка и планиране за всеки проект на ниво концепция
- въвеждане на иновации и иновативни практики
- спазване на поетите ангажименти
- безкомпромисно качеството на изпълнение
- активна комуникация и взаимодействие, както вътре в екипа, така и с нашите партньори и клиенти

Цели

Основните стратегически цели на компанията са свързани
с развитието ѝ в няколко направления:

Желан партньор

Идентифициране на компанията от всички потенциални партньори, като най-добър избор в сектора на ниското строителство
у нас.

Качество на материалите

Развитие на собствено производство,
с цел гарантиране на качеството на суровините.

Експертен екип

Развиване на екип от активни, позитивни, професионалисти, които осъзнават значимостта на работата си и влагат в нея най-доброто от себе си.

Ценности

БГНОВА е жив организъм изграден от хора, които
са обединени около няколко основни ценности.

в действията си проявяваме уважение към всички наши партньори, клиенти и колеги, и спазваме поетите ангажименти

общуваме и действаме открито, и честно към всички наши партньори,
клиенти и колеги

търсим и предлагаме иновативни решения. Въвеждаме иновациите в процеса на изпълнение на дейностите ни

екипът на компанията работи в синхрон, разбирателство и толерантност, за да постигне екипния дух, който ни води към успеха

постоянно обогатяваме експертните знания и умения на хората в екипа и
поощряваме споделянето на знания между колегите

Shape your future web project with sharp design and refine coded functions

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

„БГНОВА“ АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0947-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.02.2021 г.

Край: 25.05.2021 г.

Инвестиционно намерение

Телефони

Тел .: +359 2 41 20 004
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867 

София офис

ул. Професор Архитект Храбър Попов 7
1756 София, България

Бургас офис

бул. Христо Ботев 99
8000 Бургас, България

Designed with Mobirise ‌

Web Site Design Software