Нови Проекти


image

София

Асфалтови работи на бензиностанции

image

София

Изграждане на вертикална инфраструктура на сгради

image

София

Изграждане на пътна инфраструктура извън населените места

image

София

Пътни работи в център за обслужване на клиенти

 

image

София

Разрушаване на съществуващото пътно строителство и изграждане на нов път зад Мегамол

 

image

София

Ремонтни работи по асфалтови настилки на магистрали

 

 

 

image

Бургас

Изграждане на дъждовна канализация и водоснабдяване

image

Община Златоград

Укрепване на участък от III -ти клас път за с.Старцево

Паркинг с подход, с. Калугерово, общ. Лесичово

Изкопни работи-1250 м3, типове-1420 м3, гранитогрес-3280 м2

image
image

Златоград

Реконструкция на мостово съоръжение над р.Върбица, общ.Златоград.

image

София

Изграждане на нов тротоар на ул.“Кюстендил“, р-н Красно село.

image

Община Костенец

Реконструкция на водопровод.