Вертикална планировка на Храм "Св. пророк Илия" в 
ЖК Дружба, гр. София

• Земни работи;
• Полагане на бордюри и тротоарни настилки;
• Подготовка, организация и логистика;

София

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

ул. Професор Архитект Храбър Попов 7
1756 София, България

Бургас

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

бул. Христо Ботев 99
8000 Бургас, България

Designed with ‌

Mobirise.com