Индустриален и логистичен парк, район Кремиковци, Столична Община

Изграждане на локално платно към Индустриален и логистичен парк, район Кремиковци, Столична Община
• Изкопни работи;
• Изграждане на насип за пътна конструкция ;
• Фрезоване на асфалтова настилка с различна дебелина;
• Подготовка, организация и логистика;
• Доставка и полагане на всички видове асфалт;
• Изграждане на отводнителни съоръжения;

София

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

ул. Професор Архитект Храбър Попов 7
1756 София, България

Бургас

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

бул. Христо Ботев 99
8000 Бургас, България

Created with Mobirise ‌

Free Web Page Creator