• image

  БГНОВА АД

  БГНОВА АД е компания, съчетаваща всички най-съвременни технологии в строителния бизнес с безценния опит на доказани български и чуждестранни специалисти. Строителна фирма "БГНОВА" АД е специализирана в изграждането на инфраструктура. Фирмата има ресурси да участва в реализацията на обекти, свързани с изграждането, ремонта и реконструкцията на пътна и улична мрежа, водоснабдяване и канализация, изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, електроснабдителна мрежа, ландшафтна архитектура, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

 • image

  БГНОВА АД

  БГНОВА АД е компания, съчетаваща всички най-съвременни технологии в строителния бизнес с безценния опит на доказани български и чуждестранни специалисти. Строителна фирма "БГНОВА" АД е специализирана в изграждането на инфраструктура. Фирмата има ресурси да участва в реализацията на обекти, свързани с изграждането, ремонта и реконструкцията на пътна и улична мрежа, водоснабдяване и канализация, изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, електроснабдителна мрежа, ландшафтна архитектура, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

 • image

  БГНОВА АД

  БГНОВА АД е компания, съчетаваща всички най-съвременни технологии в строителния бизнес с безценния опит на доказани български и чуждестранни специалисти. Строителна фирма "БГНОВА" АД е специализирана в изграждането на инфраструктура. Фирмата има ресурси да участва в реализацията на обекти, свързани с изграждането, ремонта и реконструкцията на пътна и улична мрежа, водоснабдяване и канализация, изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, електроснабдителна мрежа, ландшафтна архитектура, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

 • image

  БГНОВА АД

  БГНОВА АД е компания, съчетаваща всички най-съвременни технологии в строителния бизнес с безценния опит на доказани български и чуждестранни специалисти. Строителна фирма "БГНОВА" АД е специализирана в изграждането на инфраструктура. Фирмата има ресурси да участва в реализацията на обекти, свързани с изграждането, ремонта и реконструкцията на пътна и улична мрежа, водоснабдяване и канализация, изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, електроснабдителна мрежа, ландшафтна архитектура, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.


Кои сме ние


img

Веселин Господинов

img

Диана Пашева

експерт офертен отдел

img

Веселин Недков

технически директор

img

Велин Козаров

ръководител офертен отделimg

Петър Богданов

ръководител сервиз

img

Веселин Славков

мениджър логистика

img

Красимир Тодоров

технически ръководител

img

Димитър Петков

геодезистimg

Велислава Славкова

експерт Финанси

img

Минчо Иванов

технически ръководител

img

Борис Шалев

технически директор

img

Радка Вучкова

експерт офертен отделimg

Лилия Воденичарска

експерт финанси

img

Николай Вачев

ръководител „Геодезия“

img

Радослава Шатерова

инженер отчетник

img

Габриела Добрева

инженер отчетникimg

Владимир Витанов


ДЕЙНОСТИ


image

НАШАТА ДЕЙНОСТ

Компанията осъществява проекти в областта на инфраструктурата и инвестиционното строителство. Нашите специалисти имат доказан опит в изграждането на нискоетажни сгради; Изкопно-насипни работи; Транспортно строителство / пътнотранспортни съоръжения и пътно строителство /; Вертикална планировка; ВиК и водни цикли с включени ПСОВ и ПСПВ; Електропроводи; Ландшафтна архитектура.

image

Корпоративна отговорност

Като европейско дружество БГНОВА АД осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес, с грижа за защита на здравето и безопасността на хората и околната среда.

Основни приоритети

Основната ни цел в строителния пазар е да отговорим на изискванията не само на всички наши клиенти и партньори, но и на другите заинтересовани страни, като обединим екип от хора, материали, оборудване и процеси

Работим с ангажимент за лоялна и открита конкуренция както на вътрешния, така и на международния пазар. Ето защо винаги сме готови да си сътрудничим с други компании, които споделят нашата визия.